Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Hoe kan je pH meten in grond?

Hoe kan je pH meten in grond?

Waarom is het belangrijk pH te meten in aarde?

De reden dat pH wordt gemeten in grond is om de zuurgraad te meten. Bij het kweken van planten, bloemen of andere organisme waarbij aarde wordt gebruikt is de zuurgraad een bepalende factor. Als de grond een slechte pH waarde heeft dan nemen de planten geen voedingstoffen op. Om te weten wat de zuurgraad van uw kweek- of tuingrond is, raden wij u aan een (digitale pH) meter of indicator te gebruiken. Een digitale meter is het meest nauwkeurig en betrouwbaar, omdat deze veel specifieker kan meten in plaats van dat het alleen een indicatie geeft.

Hoe doe je een betrouwbare pH meting van grond?

Er zijn twee manieren om een pH meting te doen met aarde. De eerste meest simpele manier is direct de pH meter in grond te steken. het is alleen wel belangrijk dit op meerdere plekken en verschillende dieptes gedaan wordt.

Bij de tweede manier wordt er door middel van een grondboor meerdere ‘monsters’ uit de grond genomen. Door met een grondmonsterboor een grondmonster uit de aarde te halen en de aarde vervolgens in een monsterbeker te doen kan er een beetje demiwater worden toegevoegd. Vervolgens kan de digitale pH handmeter het mengsel meten op pH-waardes. De waarde op de handmeter geeft een nauwkeurig inschatting van de pH-waarde van het monster.

Gebruik voor een betrouwbare meting altijd een monsterbeker en een grondmonsterboor. Deze manier van werken is het meest betrouwbaar, omdat u hierdoor altijd consequent dezelfde meetmethode aanhoudt. Dat zorgt voor betrouwbaarheid.

Wat is de beste pH waarde voor grond?

Wat de pH waarde voor jouw gewas exact is moet per situatie bekeken worden. De meters geven pH-waardes tussen 0-14 pH waar 7 neutraal is. Alles onder de 6,5 wordt vaak gezien als ‘zuur’ en alles boven de 7 wordt gezien als basisch.

De beste ph meter voor grond

De beste pH-meter moet daarom betrouwbaar zijn en nauwkeurig. Wij hebben al meer dan 60 jaar ervaring met meetinstrumenten en het meten van pH in grond. Wij raden aan om pH te meten in aarde met de PH1210.