Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Wat is een penetrometing?

Wat is een penetrometing?

Een penetrometing meet de weerstand die nodig is om door een object heen te penetreren. Dit principe is toe te passen in meerdere disciplines.

Penetrometing van de bodem

Daar waar de bodem veel wordt bereden, zware materialen worden opgeslagen of een bebouwde omgeving is kunnen bomen en gewassen groeistagnatie ondervinden. Dit vermindert de conditie van de bomen en gewassen en wordt vaak veroorzaakt door de verdichting van de bodem. Bodemverdichting ontstaat wanneer de bodem samen wordt gedrukt door bijvoorbeeld bovenstaande factoren. De natuurlijke holten in de bodem verdwijnen dan en de weerstand die nodig is om door de bodem heen te dringen neemt toe.

Deze indringingsweerstand is een belangrijke indicatie of de bodem nog wel goed doorwortelbaar is. Dit is namelijk essentieel voor het vormen van een sterk en gezond wortelstelsel van de boom of het gewas en geeft als het ware aan hoeveel moeite een wortel moet doen om verder te groeien in de bodem.

Samen met deze indringingsweerstand hangt het lucht- en zuurstofgehalte en het vocht leverend vermogen van de bodem. Sterk verdichte bodems kunnen wortelgroei en het functioneren hiervan ernstig afremmen of zelfs blokkeren waardoor bomen en gewassen door de verstikking van de wortels zelfs in het geheel kunnen afsterven.

Om deze indringingsweerstand van de bodem (de weerstand die de boomwortels/wortels van het gewas ondervinden) te meten wordt een penetrometer gebruikt. Het instrument bestaat uit een dunne metalen staaf met aan het uiteinde een conische punt die langzaam de grond ingedrukt dient te worden. De weerstand die hierbij ondervonden wordt uit zich in een waarde die dient als indicatie voor de bodemdichtheid. Deze waarde wordt bovenop het instrument weergegeven.

Wij helpen u graag met het nauwkeurig en betrouwbaar meten en monitoren van de gewenste bodemdichtheid met een van onze meetinstrumenten. Bekijk ons assortiment penetrometers hier.