In deze video laten wij u zien hoe de EP1400 wordt gekalibreerd voor zowel de EC als pH.