Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
pH meten in een vijver

pH meten in een vijver

pH meten in een vijver

Wanneer u een vijver heeft, is het meten en monitoren van de pH-waarde van de vijver erg belangrijk. In en rond een vijver leven vissen, planten, maar ook amfibieën en vogels. Het meten van pH in vijverwater wordt in de meeste gevallen gedaan om te monitoren of het microleven in de vijver goed is. Door regen, het grond en andere organisme die in het water leven kan de pH-waarde in het vijverwater veranderen. Heb je een koivijver? Test dan regelmatig de pH-waarde van het vijverwater.

Nieuwkoop heeft voor het meten van pH in vijverwater verschillende pH-meters ontwikkeld die eenvoudig in gebruik zijn en nauwkeurig in resultaat. Onze beste pH handmeter voor het meten van pH in vijvers is de PH1200 – pH meter in draagkoffer.

Waarom is het noodzakelijk om de pH-waarde in een vijver te meten?

Voor een vijver is de pH-waarde erg belangrijk. De planten en dieren die erin leven hebben namelijk het meest profijt van een optimale leefomgeving en hierbij hoort een goede pH-waarde. De exacte waarde hangt af van de specifieke behoeften van de organismes in het water. De balans van het water wordt bepaald door de bacteriën en de zuurstofplanten die door middel van co2 de zuurgraad en dus de pH-waarde van het water veranderen. In de nacht daalt de pH-waarde doordat planten geen co2 opnemen en de zuurgraad stijgt en overdag wordt er door de planten wel co2 opgenomen en stijgt de pH-waarde weer.

Met een meetinstrument van Nieuwkoop kunt u een betrouwbare meting uitvoeren en betrouwbare data verkrijgen waarop u de pH-waarde van de vijver kunt monitoren. Het is bij een vijver niet mogelijk om met toevoegingen de pH-waarde te sturen, wel is het mogelijk om bijvoorbeeld planten toe te voegen of een biologisch filter te plaatsen. Het is belangrijk dat wanneer u een koivijver heeft dat u vaak de waardes in het water test.

Hoe kan je de pH-waarde in een vijver testen?

Wanneer u een vijver heeft dan kunt u de pH-waarde in de vijver op verschillende manieren testen/meten. De meest eenvoudige manier is het gebruiken van pH-teststrips. Deze hangt u kort in het water in de vijver of in het monster dat uit de vijver is genomen. Vervolgens verkleurt de pH teststrip op basis van de pH-waarde van het water. Dit blijft echter een indicatie en zal nooit de exacte pH-waarde geven.

Wanneer u nauwkeuriger en dus ook betrouwbaarder wilt meten gebruik dan een digitale pH-meter. Een digitale pH- meter meet, afhankelijk van het model, de pH-waarde van het water in 1 of 2 getallen achter de komma. Met een digitale pH-meter van Nieuwkoop bent u daardoor altijd zeker van een goede meter om de pH-waarde van uw (koi) vijver te meten.

Hoe werkt een pH-meter in een vijver?

Voor het testen van vijverwater raden wij het aan om verschillende monsters te nemen en deze vervolgens te testen met een pH-waarde indicator of handmeter, want deze zijn zeer nauwkeurig. Het meten van het vijverwater doet u als volgt:

  1. Neem een watermonster uit de vijver met een pipet
  2. Vul een monsterbeker met het vijverwater uit de pipet.
  3. Gebruik de digitale pH-meter/indicator om een accurate meting van het water in de monsterbeker uit te voeren.

Doe deze meting ’s avonds en ’s morgens. Controleer of deze waardes goed zijn voor koi karpers of andere vissen die in het water leven.

Welke pH-meter heb jij nodig voor uw (Koi) vijver?

Dit is geheel afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid en meetmethode. Wij bieden een aantal mogelijkheden om de pH-waarde te meten in uw (koi) vijver:

  • De pH-teststrips.
  • De digitale pH-indicatoren.
  • De digitale pH-meters.

De pH-teststrips zijn de meeste simpele manier van pH meten, maar tegelijkertijd ook de minst nauwkeurige meetmethode. Onze digitale pH-meters zijn de beste en meest betrouwbare oplossing. Twijfelt u? Onze experts helpen u graag met advies bij het maken van de juiste keuze!